· 

Janus Pannonius: ediciones y traducciones

Anthony A. BARRETT (trad. y ed.), The Epigrams. Budapest: Corvina Kiadó, 1985.

FABER El. 

 

Josef FABER (trad. y ed.), Elegiae - Elegien. Norderstedt: Books on Demand, 2012.

 

Josef FABER (trad. y ed.), Epigrammata - Epigramme: Lateinisch - Deutsch. Norderstedt: Books on Demand GmbH, 2009.

 

Sándor V. KOVÁCS y Győző CSORBA (eds.), Opera latine et hungarice: Vivae memoriae Iani Pannonii quingentesimo mortis suae anniversario dedicatum. Janus Pannonius Munkái latinul és magyarul. Janus Pannonius élő emlékezetének halálának ötszázadik évfordulója alkalmából. [Szerkesztette, az utószót írta és a jegyzeteket összeállította V. Kovács Sándor. Az előszót írta Csorba Győző.]. Budapest: Tankönyvkiadó, 1972.

 

Alfonso LOMBANA SÁNCHEZ, Janus Pannonius. Colección de poemas. Hungarian P.E.N. Club. Budapest, 2019. Introducción, selección y traducción.

 

Gyula MAYER, László TÖRÖK, István BORZSÁK, Ágnes RITOÓKNÉ SZALAY, Tibor SZEPESSY, Zaynab DALLOUL (eds.), Iani Pannonii opera quae manserunt omnia. Carmina epica. Volumen 3, Fascículo 1  Budapest: Balassi Kiadó, 2018.

 

Gyula MAYER, László TÖRÖK, István BORZSÁK, Ágnes RITOÓKNÉ SZALAY, Tibor SZEPESSY (eds.), Iani Pannonii opera quae manserunt omnia. Elegiae. Volumen 2, Fascículo 1. Budapest: Balassi Kiadó, 2014.

 

J. P. Stephan BORZŚAK, Iulius MAYER, Agnes RITOÓK-Szalay, Ladislaus TÖRÖK (eds.), Iani Pannonii opera quae manserunt omnia. Epigrammata. Volumen 1, Fascículo 1. Budapest: Balassi, 2006.

 

J. P., Johannes SAMBUCUS (ed.), et. al., IANI PANNONII || EPISCOPI QVINQVE-||ECCLES: ILLIVS ANTIQVIS || vatibus comparandi, recentioribus || certè anteponendi, quae vspiam || reperiri adhuc potuerunt, || omnia.|| OPERA Ioannis Sambuci || Cons: et Hist. Caesar.||. 1569. Facsimil: Ianus PANNONIUS, Johannes SAMBUCUS. Iani Pannonii episcopi quinqueeccles ... opera. Budapest: Akad. Kiadó, 1973.

 

J. P., Sámuel TELEKI (ed.), Poemata quae uspiam reperiri potuerunt omnia 1 : ad manu scriptum codicem regium corvinianum exacta ... 1 : ad manu scriptum codicem regium corvinianum exacta. Trajecti ad Rhenum: Wild, 1784. Facsímil (junto a vol. II): Janus PANNONIUS, Péter KőSZEGHY, Tamás SAJÓ, Sámuel TELEKI, and Sándor KOVÁSZNAI TÓTH. Jani Pannonii Opera omnia. [Budapest]: Balassi Kiadó, 2002.

 

J. P., Sámuel TELEKI (ed.), Poemata quae uspiam reperiri potuerunt omnia 2 : in qua exhibentur pauca quaedam e Plutarcho et Demosthene in latinum codem interprete translata ... 2 : in qua exhibentur pauca quaedam e Plutarcho et Demosthene in latinum codem interprete translata. Trajecti ad Rhenum: Wild, 1784. Facsímil (junto a vol. I), cf. I TELEKI.